Do oslobođenja grada, 12. aprila 1945. godine, u Zenici su postojale tri apoteke, i to dvije privatne čiji su vlasnici bili mr.ph. Otto Weiss i mr.ph. Orhan Šehić, kao i apoteka ”Bratinske blagajne” (kasniji naziv “Rudarske apoteke”).

Konfiskacijom 1946. godine privatne apoteke prestaju sa radom. Apoteku “Bratinske blagajne” vodio je mr.ph. Bella Maroš, postojale su jos samostalne jedinice koje se 1962. godine ujedinjuju pod nazivom “Apoteka Zdravlje”.

U to vrijeme direktor je bio mr. ph. Besim Kulenović. Pod njegovim vodstvom je počela da napreduje apotekarska djelatnost, pa su se ubrzo počele otvarati nove apoteke.

Na funkciji rukovodioca Laboratorija za ispitivanje i kontrolu lijekova nalazi se do 1993 godine, kada tu funkciju preuzima mr.ph. Senada Mulahalilović, spec.farmaceutske informatike, koja ostaje do 1997. u Apoteci “Odmut”.

1997. godine se otvara Galenski Laboratorij  u Crkvicama, pa se u taj prostor premješta i oprema za Laboratorij za ispitivanje i kontrolu lijekova.

Treba napomenuti da je Apoteka “Zdravlje” uvijek vodila računa o kvaliteti sirovina i samih lijekova u svojim apotekama, kao i o edukaciji svojih kadrova u tom pogledu.

Dokaz za tu tvrdnju je i postojanje kontrole kvaliteta prije same proizvodnje magistralnih i galenskih lijekova, odnosno prije nastanka Galenskog laboratorija.

Prvi specijalisti farmaceutske struke upravo su  potekli iz JU Apoteka “Zdravlje”.

Tokom ratnog perioda (1992-1995) u  Laboratoriju za ispitivanje i kontrolu lijekova su radili mr.ph. Hašima Hodžić, dipl.ing.hemije Aida Džambegović, hemijski tehničar Fadila Oprašić i hemijski tehničar Nijaza Hasanica.

Zbog zahtjeva Dobre laboratorijske prakse i potreba Ustanove, raspisuje se ponovo 1999. godine specijalizacija iz ispitivanja i kontrole lijekova,  da bi 2002 godine na mjesto rukovodioca imenovana spec.mr.ph. Indira Mulahalilović-Salčin.