ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA-JAVNA NABAVKA HEMIJSKIH PROIZVODA-LOT 1-20.02.2024.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA-JAVNA NABAVKA HEMIJSKIH PROIZVODA-LOT 2-20.02.2024.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA-JAVNA NABAVKA HEMIJSKIH PROIZVODA-LOT 3-20.02.2024.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA-JAVNA NABAVKA HEMIJSKIH PROIZVODA-LOT 4

PRETHODNAPROVJERA TRŽIŠTA-NABAVKA USLUGA OSIGURANJA-05.02.2024.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE-NABAVKA USLUGA IZNAJMLJIVANJA SOFTVERA ZA OBAVLJANJE APOTEKARSKE DJELATNOSTI-05.02.2024.

PRETHODNA PROVJERA TRŽIŠTA-NABAVKA RAČUNOVODSTVENIH USLUGA-01.02.2024.

PRETHODNA PROVJERA TRŽIŠTA-NABAVKA ZAMJENSKE SMOLE-01.02.2024.

PRETHODNA PROVJERA TRŽIŠTA-NABAVKA HIGIJENSKOG MATERIJALA-15.01.2024.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke-iznajmljivanje softvera za obavljanje apotekarske djelatnosti-22.01.2024.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA-NABAVKA GORIVA, ULJA I MAZIVA-11.08.2023.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA-NABAVKA BANKARSKIH USLUGA-29.06.2023.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA-JAVNA NABAVKA ČAJA-29.06.2023.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ČAJA-08.06.2023. GODINE

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA-ČAJ-01.06.2023.

RJEŠENJE UREDA ZA RAZMATRANJE ŽALBI-JAVNA NABAVKA ČAJA-27.04.2023.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA-PVC KUTIJE SA POKLOPCEM ZA ODLAGANJE OTPADA-06.04.2023.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA-NABAVKA KARTONSKE AMBALAŽE-12.04.2023.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA-NABAVKA PVC KUTIJA ZA ODLAGANJE OŠTRIH PREDMETA-06.04.2023.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA-RAZRJEĐIVAČ ZA ČIŠĆENJE VIDEOJET PRINTERA-29.03.2023.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA-NABAVKA INFORMATIČKE OPREME-29.03.2023.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA-USLUGE TEHNIČKOG NADZORA-29.03.2023.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA-NABAVKA AUTODIJELOVA SA UGRADNJOM-27.03.2023.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA-NABAVKA SAMOLJEPLJIVIH NALJEPNICA-21.03.2023.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA-NABAVKA ČAJA-21.03.2023.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA-NABAVKA HEMIKALIJA (LOT 1) – PONOVLJENI POSTUPAK-17.03.2023.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG DOBAVLJAČA-NABAVKA USLUGA MIKROBIOLOŠKE ANALIZE VODE-10.03.2023.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE-JAVNA NABAVKA KARTONSKE AMBALAŽE-LOT2-09.03.2023.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE-KARTONSKA AMBALAŽA-LO1-09.03.2023.

ODLUKA O USVAJANJU ŽALBE-JAVNA NABAVKA ČAJA-08.03.2023.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA-IMPLEMENTACIJA SOFTVERSKOG RJEŠENJA-28.02.2023.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA-USLUGE ODRŽAVANJA SOFTVERA-28.02.2023.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA-FISKALNI PRITNET-28.02.2023.

ODLUKA O USVAJANJU ŽALBE-POSTUPAK JAVNE NABAVKE KARTONSKIH KUTIJA-22.02.2023.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG DOBAVLJAČA-NABAVKA AMBALAŽE ZA PAKOVANJE SIRUPA-20.02.2023.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG DOBAVLJAČA-JAVNA NABAVKA ČAJA.17.02.2023.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA(LOT4)-JAVNA NABAVKA HEMIKALIJA-06.02.2023.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA(LOT3)-JAVNA NABAVKA HEMIKALIJA-06.02.2023.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA(LOT2)-JAVNA NABAVKA HEMIKALIJA-06.02.2023.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE (LOT 1) – JAVNA NABAVKA HEMIKALIJA- 06.02.2023.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA-VAGA-26.01.2023.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA-RAZRJEĐIVAČ ZA MASTILO-26.01.2023.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA-USLUGE OSIGURANJA-26.01.2023.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA-HIGIJENSKI MATERIJAL-23.01.2023.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA-SLUŽBENI LIST-09.01.2023.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA-SERVIS PRINTERA-05.01.2023.

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

PLAN JAVNIH NABAVKI ROBA,USLUGA I RADOVA ZA 2023. GODINU

ODLUKA O IZBORU NAJPOVLJNIJEG PONUĐAČA-LADICA ZA FISKALNU KASU-30.12.2022.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA-ISPIT IZ PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE-29.12.2022.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA-SISTEMATSKI PREGLED RADNIKA-28.12.2022.

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2022. GODINU – 28.12.2022.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-direktni sporazum – 20.12.2022.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku direktnog sporazuma – 16.12.2022. a

Odluka o izboru najpovljnijeg ponuđača u postupku direktnog sporazuma – 16.12.2022.

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2022. GODINU – 29.11.2022.

odluka o izmjeni Plana javnih nabavki

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2022. GODINU – 01.11.2022.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA – NABAVKA GORIVA, ULJA I MAZIVA -15.08.2022.

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2022.GODINU- 29.07.2022.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA – NABAVKA BANKARSKIH USLUGA – 18.07.2022.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA – KANCELARIJSKI MATERIJAL LOT1 – 14.06.2022.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA – KANCELARIJSKI MATERIJAL LOT2 – 14.06.2022.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA – 26.05.2022.

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2022. GODINU – 25.05.2022.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE PLASTIČNIH PROIZVODA (LOT4) – 20.05.2022.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA (LOT4) – 16.05.2022.

RJEŠENJE O USVAJANJU ŽALBE – NABAVKA PLASTIČNIH PROIZVODA (LOT4) 29.04.2022

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA (LOT1) – PLASTIČNA AMBALAŽA 25.04.2022.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA (LOT2) – PLASTIČNA AMBALAŽA 25.04.2022.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA (LOT3) – PLASTIČNA AMBALAŽA 25.04.2022.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA (LOT4) – PLASTIČNA AMBALAŽA 25.04.2022.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA – 30.03.2022.

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2022. GODINU – 28.03.2022

ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNE NABAVKE – 28.03.2022.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA – 18.03.2022.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA – 17.03.2022.

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2022. GODINU – 25.02.2022.

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2022. GODINU – 14.02.2022.

ODLUKA O USVAJANJU ŽALBE I PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE HEMIKALIJA 09.02.2022.

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2022.GODINU JU “ZDRAVLJE” ZENICA

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2021.GODINU

NABAVKA GORIVA, ULJA I MAZIVA ZA 2021.god

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA KANC. MATERIJAL – AVGUST 2021.

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2021. GODINU

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2021. GODINU, 2.dio

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE 19.10.2021.

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2021. GODINU -20.10.2021.

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2021. GODINU -23.11.2021.

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2021. GODINU -29.12.2021.