Postojimo na ovim prostorima više od pola stoljeća. Prolazili smo kroz razne reorganizacije, a najteži period našeg rada je, naravno, ratni period od 1992. do 1995. godine.

Tih davnih 50-tih i 60-tih godina prošlog stoljeća lijekovi, magistralni i galenski pripravci radili su se, uglavnom, u našim apotekama. To znanje i tradicija magistralne proizvodnje prenosila se sa starijih kolega na mlađe generacije, tako da i danas u našim apotekama poštujemo tradiciju i imamo znanje magistralne proizvodnje, po čemu smo prepoznatljivi kao ustanova.

Devedesetih godina prošlog stoljeća dobivamo i prvog specijalistu farmaceutske tehnologije mr.ph.Berberović Adnana, koji osniva prvi Galenski laboratorij na ovim prostorima. Od velikog značaja je rad našeg laboratorija u toku samog rata,  kada proizvodimo masti, kapi za oči, sirupe, tablete…, a supstance provjerene kvalitete dobivamo od „Farmaceuta bez granica“.

Nakon rata otvaramo Galenski laboratorij u Crkvicama i po tom je naša ustanova i prepoznatljiva.

U toku rata apoteka „Mr.Weiss“ (tadašnja „Boris Kidrič“) i apoteka „Igasa“ (prije rata apoteka „Zvijezda“) vršila je distribuciju  lijekova i sanitetskog materijala iz humanitarne pomoći.

Znanje i iskustvo magistara farmacije i farmaceutskih tehničakaa u tom periodu je bilo od velikog značaja.

Dolazili su lijekovi isteklog roka, nepravilno čuvani, oštećeni. Lijekovi su pregledani, sortirani i pacijentima smo pružali pravu uslugu. Iz naše ustanove su mr.ph. radili i u bolničkoj apoteci na sortiranju lijekova.

Nakon rata postojao je deficit farmaceutskih tehničara. Mladi ljudi školuju se kao farmaceutski tehničari u Medicinskoj školi Zenica, a praktični dio nastave obavljaju u našim apotekama i Galenskom laboratoriju.

Magistri farmacije nakon završenog studija pripravnički staž obavljaju uglavnom u apoteci „Mr.Weiss“ (Boris Kidrič), tako da je kroz apoteku prošlo preko 30 magistara pripravnika.

S ponosom možemo reći da smo zaslužni za edukaciju mladih ljudi, tako da danas imamo dovoljan broj stručnjaka. Ponosni smo na svoje znanje i tradiciju.

Kao i sve druge apoteke, danas poslujemo u jako teškim ekonomskim uslovima-uslovima propisane marže, manje marže na esencijalnoj listi, uslovima nelojalne konkurencije, uslovima poštovanja kolektivnog ugovora, manje kupovne moći pacijenata… ali svoj razvoj i izlazak iz ove krize vidimo u daljem razvoju naše proizvodnje, u njegovanju i razvijanju Dobre apotekarske prakse, da bismo bili na raspolaganju našim pacijentima, zbog kojih i radimo i postojimo kao ustanova.