U cilju zaštite zdravlja pacijenata Laboratorij za ispitivanje i kontrolu lijekova je zadužen za analizu:

  • svih polaznih ljekovitih ili pomoćnih supstanci za izradu galenskih ili magistralnih pripravaka u Galenskom laboratoriju i apotekama;
  • svih međuproizvoda, poluproizvoda i gotovih farmaceutskih proizvoda Galenskog laboratorija (galenski lijekovi, pomoćna ljekovita sredstva, fitoterapeutici, kozmetika i kozmetika posebne namjene).

Naš zajednički cilj je uspostaviti sistem kvalitete primjenom Dobre proizvođačke i Dobre laboratorijske prakse te razviti i staviti na tržište kvalitetne, sigurne i djelotvorne proizvode.

U tu svrhu u našem Laboratoriju se:

  • kontroliše kvaliteta svih polaznih sirovina, svih aktivnih i pomoćnih sirovina kvalitativno (identifikacija) i kvantitativno (stepen čistoće i sadržaj aktivnih tvari) prije ulaza u proizvodnju;
  • provode fizičko – hemijska ispitivanja po propisima Ph Eur, kao i ostala ispitivanja propisana Farmakopejom za određeni preparat;
  • skladištenja u zakonskom roku i u  svrhu kontrole kvalitete ispitivanje po potrebi poluproizvoda, gotovih galenskih lijekova, fitoterapeutika i kozmetičkih proizvoda;
  • kontroliše sterilnost i/ili mikrobiološku ispravnost sirovina i finalnih farmaceutskih proizvoda;
  • kontroliše stabilnost galenskih lijekova, fitoterapeutika i kozmetičkih proizvoda te određuje rok trajanja istih;
  • učestvuje u pripremi i uvođenju novih receptura kod izrade  galenskih lijekova i ostalih preparata Galenskog laboratorija;
  • pripremaju upustva o analitičkim postupcima i validiraju analitičke metode;
  • čuvaju referentni uzorci svih ulaznih sirovina kao i gotovih galenskih proizvoda.

Osim prethodno navedenih poslova, naš Laboratorij po zakonskoj obavezi kontinuirano vrši i edukaciju pripravnika svih profila farmaceutske struke.