Tokom više od pola vijeka predanog rada, naša Ustanova je dobila brojna priznanja i nagrade, koja potvrđuju kvalitet i povjerenje koje smo izgradili kod pacijenata i saradnika.

Naš slogan “U prirodi se ništa ne dešava slučajno”  je bio ideja vodilja svih generacija naših stručnjaka, koji su svoje znanje utkali u razvoj Ustanove i u proteklim decenijama pružili preko 30 miliona usluga pacijentima.